Korrosjon av badestampovner i aluminium og rustfritt stål

Korrosjon av badestampovner i aluminium og rustfritt stål

Badestamper produseres vanligvis med vedfyrte ovner laget av aluminiumslegeringer eller rustfritt stål. Dette er fordi disse materialene har gode korrosjonshindrende egenskaper og er motstandsdyktige mot høye temperaturer. Nå skal vi se på hvorvidt disse metallene har gode korrosjonsbeskyttende egenskaper i ferskvann og saltvann.

Det finnes forskjellige typer korrosjon, og hver av dem påvirker ødeleggelsen av metall i ulik grad. Derfor skal vi bare vurdere de som har mest skadelig effekt på metall.

1. Korrosjonsbestandighet av varmeovner i aluminium

Aluminium korroderer ikke i rent vann. Dessverre inneholder vann fra springen mange urenheter og kjemiske stoffer som kan ødelegge aluminium. Kraftige etsende stoffer: fluor, kalium, natrium. Aluminium og dets legeringer korroderer når de utsettes for kjemiske forbindelser av brom og klor, kalk og sementløsninger.

Den mest skadelige typen korrosjon av aluminium er groptæring, også kalt pitting (se bilde). Groptæring er en lokal korrosjonsform som gjør at hull eller uregelmessige groper dannes i materialet. Diameter og dybde på gropene avhenger av kjemisk sammensetning av aluminiumslegering, det etsende miljøet og driftsforhold. Groptæring oppstår når metallet er i konstant eller hyppig kontakt med et vått miljø; eksempelvis ferskvann, sjøvann, regnvann og fuktig luft.

Det har lenge vært kjent at groptæring av aluminium utvikler seg i nærvær av klorider. Dette betyr at risikoen for groptæring er mye høyere i saltvann enn i ferskvann.

De fleste groper som dukker opp stopper veksten i løpet av dager. Korrosjonsprodukter akkumuleres over groptæringen og blokkerer gradvis inngangen til gropen. I de fleste tilfeller overstiger ikke dybden på korrosjonsgropene 0,4 mm.

bilde pitting

Ifølge våre observasjoner har groptæring forekommet på omtrent 3% av
aluminiumsovnene. Det ble ikke funnet noen tilfeller der ovnene ble så dårlige at man ikkelenger kunne varme opp vannet.

2. Korrosjonsbestandighet av varmeovner i rustfritt stål

Varmovner i rustfritt stål har utmerket holdbarhet og korrosjonsbeskyttende egenskaper på grunn av nikkel- og krominnhold. Krominnholdet i stål bidrar til utviklingen av et beskyttende oksidlag på overflaten av materialet, og stålet er dermed mer motstandsdyktig mot ytre kjemiske påvirkninger. Korrosjon kan imidlertid oppstå i det sveisede området på grunn av utbrenning av krom under sveiseprosessen.

Rustfritt stål er motstandsdyktig mot både ferskvann fra forskjellige kilder og saltvann. Imidlertid kan ovennevnte groptæring av aluminium også vises på stål under påvirkning av enkelte eksterne faktorer og driftsforhold.

Rust kan også dannes som små flekker på selve metallet. Dette skjer på grunn av kontakt med andre metallpartikler som ikke er veldig korrosjonsbestandige med metalloverflaten. Eksempelvis kan dette skje under kontakt med andre metalliske materialer eller rengjøring med stålbørste. Mikropartikler setter seg fast i mykere rustfritt stål og fremstår som rustflekker ved interaksjon med fuktighet (inkludert luftfuktighet). Begge typer korrosjon kan enkelt fjernes med
en poleringssvamp og vil ikke lenger være synlig.

Del dette innlegget


Du har nettopp lagt til dette produktet i handlekurven: