GARANTI

Garanti

Nåværende garantibetingelser gjelder i alle medlemsland i den EU og EØS. Garanti tjenestene for private kunder reguleres av vanlig lovgiving. Garantiperioden er 24 måneder. Den begynner med kjøpsdato.
For gyldige garantikrav skal Baltresto production OÜ innen rimelig tid, enten (1) reparere produktet eller tilby materialer for gratis reparasjon, alternativt (2) erstatte et defekt produkt med et nytt eller tilsvarende produkt, eller alternativt (3) hvis ingen av de ovennevnte alternativene er gjennomførbare, refundere produktets kjøpspris.

Garantien dekker ikke utstyr som er skadet på grunn av et uhell eller feilaktig bruk.

For å returnere produktet for reparasjon eller erstatning, må kjøperen pakke produktet i original emballasje, og sikre at produktet kan hentes av transportselskapet fra stedet der produktet først ble levert.

Instruksjoner for garantiprosedyren gis av Baltresto production OÜ etter skriftlig melding. Produktreparasjoner, erstatning eller refusjoner kan kun finne sted etter skriftlig avtale med Baltresto production OÜ.
Vennligst merk at Baltresto production OÜ dekker leveringskostnadene for produktet tilbake til kunden bare hvis tilfellet er anerkjent som garanti.

Betingelser som garantikrav er bl.a (men ikke begrenset til)

*Forevise dokument som bekrefter kjøpet, dvs faktura eller en kvittering for kortbetaling
*Undersøke produktet for fullstendighet og transportskade med levering til stede. Rapportere i et transportdokument der man markerer eventuelle manglende pakker/deler eller enhver produktskade. Manglende eller defekte tømmerstrukturer skal forsynes eller erstattes med påfølgende levering av Baltresto production OÜ.
*Riktig vedlikehold og bruk av et Baltresto production OÜ produkt
*Riktig bygget fundament og fester. Vennligst kontakt vårt kundeservise ved eventuelle spørsmål
*Vedlikeholde og håndtere tømmeret i henhold til instruksjonene gitt av selskapet vårt
*Garantere at produktet ikke er brukt til kommersielle formål

Følgende tilfeller ekskluderes fra garantien hvis defekten er forårsaket av bl.a.

*Upassende montering av ditt Baltresto-produkt, uriktig installasjon eller håntering
*Bruk av materialer som ikke passer med monteringsinstruksjonene
*Skade forårsaket av upassende håndtering under og etter installasjonsarbeidet
*Upassende fester eller fundament
*Stormskade, force majeure, naturkatastrofer eller andre voldelige handlinger
*Endringer på artikkelen på stedet ( inkludert, men ikke begrenset til, drift med resirkulering, eller trykkpumper eller bruk av ovner og eksosanlegg annet enn det som anskaffet fra eller anbefalt av Baltresto production OÜ er en av disse)
*Manglende evne til å følge pleieinstruksjonene, noe som har forårsaket defekter
*Utilstrekkelig pleie av produktet
*Upassende tremaling
*Treskade og misfarging på grunn av dårlig ventilasjon
*Frost
*Kommersiell bruk

Garantifraskrivelser er blant annet:

* Overflateforstyrrelser på grunn av flyt av harpiks fra treet
*Mulig krymping og naturlig fargeendring på grunn av påvirkningen av værforhold.
*Skade forårsaket av store, åpne ledd og sprekker (som krympesprekker etc.). Ethvert garantikrav bør rettes skriftlig, sammen med vedlagte kopier av salgsdokumentene.