Gjør det selv ( badstutønne): Hvordan å legge grunnlaget til din utendørs badstue?

Gjør det selv ( badstutønne): Hvordan å legge grunnlaget til din utendørs badstue?

Poenget  med ethvert fundament er å løfte  tønnebadstuen opp fra bakken slik at trebeina, som er  antiseptisk behandlet, ikke absorberer fuktighet og kan få lengst mulig levetid.

Takket være den lave vekt (fra 500 til 1500 kilo) trenger ikke tønnebadstuen  noe  fundament  – det viktigste kravet er å velge et sted som er så flatt som mulig! Et ujevnt underlag kan føre til problemer med lukking av dører, deformering av  konstruksjonen, eller at tønnen vipper.

I denne artikkelen  vurderer vi flere alternative fundamenter og underlag for utendørs badstuer:

1.Underlag av løs sand-grusblanding

 • Det øverste jordlaget fjernes og grunnen under komprimeres.
 • Gropen dekkes med fiberduk som hindrer at gress vokser gjennom sand-gruslaget.
 • Gropkantene dekkes med bord for å styrke dem.
 • Sand og grus blandes i forholdet 1 til 1, grusfraksjonen skal være fra 5 til 20 mm.
 • Blandingen legges på i flere lag, hvert lag stampes og

2.Betongfundament

 • Det øverste jordlaget fjernes og grunnen under komprimeres.
 • Forskaling settes opp slik at det ferdige betongfundamentet ligger over bakkenivå
 • Dreneringslag legges trinnvis slik at det første laget består av sand og det andre av grus. Laget stampes.
 • Legging av armering i fundamentet
 • Fuging

Det ferdige området må herde i minst 20  dager!!

3.Montering av tønnebadstue på søyler

Denne fundamentstrukturen består typisk av søyler nedgravd i  bakken. Søylene er  montert  langs omkretsen av utendørs badstuen, samt under stagene  som forbinder de innvendige bæreveggene med  skilleveggene.  Søylene lages avmurstein, tre, monolittisk betong, etc.

Fundamentet som brukes under tønnebadstuen er grunt. Mange kunder velger å montere  planker eller terrassebord på søylene for å lage et podium.

 • Stedet rengjøres for rusk og rask, det øverste jordlaget fjernes, gropen vatres og merkes.
 • Hull graves i sandlaget
 • Et lag med sand blandet med vann legges nederst i hullene. Sanden stampes grundig for å gjøre blandingen tykkere.
 • Forskalingsrør plasseres i hullene. Rørene justeres med treplugger mot jordveggene slik at de er i lodd og vater
 • Rørene fylles med betong

4.Fundament på jordskruer

Et fundament av jordskruer kan plasseres på en hvilken som helst steinfri grunn. En jordskrue er et metallrør behandlet med et spesielt antikorrosivt belegg.

En av skruens ender er spiss og har gjenger. En jordskrue skrus ned i bakken som en selvgjengende  skrue – uten å gjøre noen skade bakken, men forsterker  den i stedet ettersom skruen skrus dypere ned  i bakken.

 • Jordskruer skrus ned i bakken med 1 til 3 meters avstand  langs  tønnebadstuens omkrets og  under de interne skilleveggene.
 • Jordskruene kuttes i samme høyde for å danne et godt ventilert rom under tønnebadstuen.
 • Jordskruene festes med metall- eller trebjelker

Den viktigste fordelen med jordskruer er at de kan demonteres  og  fjernes. Hvis du for eksempel flytter til et annet sted, kan du ta fundamentet med deg sammen med  tønnebadstuen din, og sette den opp igjen på det nye stedet.

5.Mobil badstue

Ikke bare kan montering av en tønnebadstue på  tilhengeren hjelpe deg med å unngå den lange prosessen det kan være  å få byggetillatelse, men  det  kan også spare  deg for penger ved at du slipper å måtte lage fundament! Et slikt alternativ  vil  definitivt passe de som liker å fiske, reise, samt for eiere av  campingplasser og fritidsanlegg.

Husk at når du monterer tønnebadstuen på tilhenger kan ikke vekten av badstuen overstige den totale vekten kjøretøyet kan taue! Det er også nødvendig å montere ekstra støtter for å hindre at tilhengeren dreier under bruk av  badstuen.

Vennligst sørg for korrekt montering og vedlikehold av din utendørs badstue – da vil du ha glede av den i lang tid, og den vil bare gi deg helse og glede!

Del dette innlegget