Vinkel For Badstutak 2 stk

990 kr

Vinkler for badstuetak monteres nøyaktig under takskjegget på en utendørs badstue. Det er relativt billig, og veldig praktisk. Hovedoppgaven til dette tilbehøret er å samle vann som strømmer fra taket når det regner eller under snøsmelting.
Hvis vannet får renne fritt nedover veggene når det regner, avsettes fint avfall og smuss på veggene og forringer treverket utvendig. Montering av vinkler for badstutak kan bevare badstutønnens estetiske utseende og hindre for tidlig slitasje..

Kun tilgjengelig for badstutønner 2m, 3m og 4m