Muggfjerning – Homeenpoisto, 1L

289 kr

For fjerning av mugg og alger fra malte og ubehandlede tre-, puss- og betongoverflater før ny- eller vedlikeholdsmaling og fra betongfliser og fibersementoverflater før vedlikeholdsmaling. Ingen vedlikeholdsmaling er nødvendig etter bruk av Homeenpoisto på allerede malte overflater dersom overflatene er i god stand.