SpaCare bright&clear, 500ml

290 kr

SpaCare Bright & Clear er et flytende flokkuleringsmiddel som får små partikler i vannet til å samle seg, slik at det blir lettere for filteret å fjerne dem.

Merk! Bruk bare SpaCare Bright & Clear når du ser at vannet er uklart. Overdreven bruk av flokkuleringsmiddelet kan medføre at filteret blir tilstoppet.

Tilsett bare 10 ml Bright & Clear per 1000-1500 l vann.

Bruksanvisning: Tilsett 10 ml = Bright & Clear pr. 1000 liter badevann ved nyfylling. Vedlikehold med samme dosering maksimalt en gang i uken. Filteranlegget skal være i drift under og etter tilsettingen.