Klordispenser (barnesikret)

290 kr

Barnesikker klordispenser med sikkerhetslokk for å opprettholde desinfeksjon. For klor uketabletter 20g.

Lokket må skyves ned før det kan åpnes.

Dispenseren er fylt med ønsket mengde sentoppløselige klortabletter. Doseringen kan reguleres ved å dreie på ringen nederst på dispenseren.

Merk: Ta dispenseren opp av vannet når du bader. Følg alltid produktets manuelle instruksjoner. Værforhold, bruksfrekvens, vanntemperatur og antall badere kan påvirke klorbehovet. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å justere dispenseren til et høyere nivå.