Grunnsettet Inkluderer:

Tønne av gran (tykkelse 40 mm)
Benker av termotre
2 tre-dører med lås
Termotre benker og bord
Tak med bitumen-singel
Saunasteiner (kun med ovn)
Rustfritt stål ringer